•    Εθνικής Αντιστάσεως 10, 15351, Παλλήνη
  •    210 66 64 324
  •    6947 564 319
  •    info@minu.gr

Κύστεις νεφρού

Οι απλές κύστεις του νεφρού μπορούν να εμφανιστούν εντός του νεφρού ή στην επιφάνειά του. Μπορούν να εμφανιστούν από την εμβρυϊκή ζωή, αλλά είναι συχνότερες στους ενήλικες. Είναι δε εξαιρετικά συχνές μιας και το 50% των ανθρώπων άνω των 50 ετών έχουν απλές νεφρικές κύστεις. Έχουν ομαλό σφαιρικό ή οβάλ σχήμα και περιέχουν ορώδες υποκίτρινο συνήθως υγρό. Η διάμετρος είναι διαφορετική κάθε φορά και είναι δυνατόν να πάρει μεγάλες διαστάσεις.. Δεν προκαλούν συνήθως καμιά συμπτωματολογία και ανακαλύπτονται τυχαία σε έλεγχο με υπερηχογράφημα ή αξονική τομογραφία για άλλη αιτία. Σπανίως προκαλούν βύθιους οσφυϊκούς πόνους. Μπορεί να πιέσουν το νεφρικό παρέγχυμα ή και την αποχετευτική μοίρα (ιδίως όταν βρίσκονται παραπυελικά) και έχουν αναφερθεί περιπτώσεις υπέρτασης που υποχώρησαν μετά την αφαίρεση των κύστεων.

Ο απεικονιστικός έλεγχος στηρίζεται στο υπερηχογράφημα. Τα χαρακτηριστικά μιας απλής κύστης είναι: (1) έλλειψη εσωτερικών αντανακλάσεων, (2) καλά αφοριζόμενο τοίχωμα με ομαλά και λεπτά όρια, (3) καλή μετάδοση των κυμάτων διά της κύστης και (4) σφαιρικό ή οβάλ σχήμα. Κύστεις με αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν ελάχιστη πιθανότητα να υποκρύπτουν κακοήθεια. Αν κάποιο από τα χαρακτηριστικά αυτά δεν είναι εμφανές, τότε χρειάζεται παραπέρα έλεγχος με αξονική τομογραφία ή μαγνητική τομογραφία. Χρήσιμη είναι η ενδοφλέβια χορήγηση σκιαγραφικού. Ο Bosniak καθόρισε τα κριτήρια μιας απλής κύστης στην αξονική τομογραφία ( Bosniak I έως IV).   Η εξέλιξη των απλών κύστεων είναι βραδεία, ασυμπτωματική και συνήθως χωρίς επιπλοκές. Μερικές φορές πιέζει το νεφρικό παρέγχυμα και την αποχετευτική μοίρα, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση της νεφρικής λειτουργίας. Η διάταση της αποχετευτικής μοίρας προκαλεί πόνους και λοιμώξεις.

Θεραπευτικά σε μικρές σχετικά κύστεις χωρίς μεγάλες επιπτώσεις πάνω στο νεφρό δεν απαιτείται καμιά θεραπεία. Όταν υπάρχουν διαγνωστικές αμφιβολίες ή πίεση του νεφρού, της αποχετευτικής μοίρας είτε των αγγείων, πρέπει ν’ αντιμετωπίζονται είτε με παρακέντηση και σκληρυντική θεραπεία είτε με χειρουργική αφαίρεση του θόλου της κύστης, η οποία σήμερα γίνεται συνήθως με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (λαπαροσκοπικά – ρομποτικά).

Ταξινόμηση των νεφρικών κύστεων κατά Bosniak

Ταξινόμηση

Ακτινολογικά ευρήματα στην αξονική τομογραφία

Πιθανότητα κακοήθειας

Θεραπευτικές επιλογές

Ι

Πυκνότητα νερού ομογενής

Χωρίς διαφράγματα Χωρίς ασβεστώσεις

Χωρίς ενίσχυση με σκιαγραφικό

           

 0%

Δεν απαιτείται παρακολούθηση. Χειρουργική επέμβαση μόνο αν προκαλεί συμπτώματα

ΙI

Λεπτά διαφράγματα

Λεπτή κυκλοτερής ασβεστοποίηση

Χωρίς ενίσχυση με σκιαγραφικό

                    

 

0,5%

Περιοδική παρακολούθηση

ΙΙF (follow up)

Πολλαπλά λεπτά διαφραγμάτια, Ελάχιστη σκιαγραφική ενίσχυση

Τοίχωμα ή διαφραγμάτια με ασβεστώσεις που μπορεί να είναι

παχύτερες χωρίς όμως σκιαγραφική ενίσχυση

 

Τακτική παρακολούθηση

IIII

Παχιά ή ανώμαλα διαφράγματα

Παχιά ή ανώμαλη ασβεστοποίηση

Ήπια ή μέτρια ετερογένεια

Σκιαγραφική ενίσχυση

 

50%

Χειρουργική αφαίρεση

IV

Παχιά τοιχώματα ή οζώδεις περιοχές

Εκσεσημασμένη ετερογένεια

Ενίσχυση με σκιαγραφικό

 

75-90%

Χειρουργική αφαίρεση

           

1.Πόσο συχνές είναι οι κύστεις νεφρού;

Πάνω από την ηλικία των 50 ετών, περίπου το 50% των ανθρώπων, έχουν απλές νεφρικές κύστεις.

2.Υπάρχει περίπτωση να είναι κακοήθεις;

Η πλειονότητα των απλών κύστεως νεφρού είναι καλοήθης. Ωστόσο αν παρουσιάζουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στο υπέρηχο τότε πρέπει να διερευνώνται καλύτερα με αξονική τομογραφία ώστε να κατηγοριοποιηθούν και να υπολογιστεί το αντίστοιχο ρίσκο.

3.Πότε απαιτείται να αφαιρεθεί μια κύστη χειρουργικά;

Οι απλές ασυμπτωματικές κύστεις του νεφρού δεν απαιτούν καμιά θεραπεία. Απαιτείται χειρουργική αφαίρεση στις περιπτώσεις ύποπτων για κακοήθεια κύστεων καθώς και αν δημιουργούν συμπτωματολογία από πιεστικά φαινόμενα.