•    Εθνικής Αντιστάσεως 10, 15351, Παλλήνη
  •    210 66 64 324
  •    6947 564 319
  •    info@minu.gr

Εύκαμπτη laser λιθοτριψία

Γενικά

Η ουρητηροσκόπηση αποτελεί μια επεμβατική μέθοδο επισκόπησης της αποχετευτική μοίρας του νεφρού (κάλυκες, πύελος, ουρητήρας). Με την βοήθεια ενός εργαλείου που ονομάζεται ουρητηροσκόπιο που προσομοιάζει με το αντίστοιχο κυστεοσκόπιο μιας και περιέχει οπτικές ίνες που με τον κατάλληλο φωτισμό προσφέρει εξαιρετική εικόνα του ανώτερου ουροποιητικού, αλλά είναι αρκετά μεγαλύτερο σε μήκος και πιο λεπτό σε πάχος. Τα ουρητηροσκόπια μπορεί να είναι άκαμπτα ή πιο πρόσφατα εύκαμπτα. Σε αντιδιαστολή όμως με την εύκαμπτη κυστεοσκόπηση, η εύκαμπτη ουρητηροσκόπηση απαιτεί αναισθησία και νοσοκομειακό περιβάλλον για να πραγματοποιηθεί.

Η επέμβαση αυτή πραγματοποιείται για την επισκόπηση αλλά και πλέον την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων του ανώτερου ουροποιητικού. Η ουρητηροσκόπηση μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που δεν μπορούν να απαντηθούν μέσω των απεικονιστικών εξετάσεων όπως μακροσκοπική αιματουρία που δεν μπορεί να αποδοθεί αλλού, παθολογικά ευρήματα στην αποχετευτική μοίρα του νεφρού σε αξονική τομογραφία ή πυελογραφία, θετική κυτταρολογική εξέταση ούρων χωρίς ευρήματα από το κατώτερο ουροποιητικό αλλά και πιθανοί τραυματισμοί ουρητήρα. Επίσης η επέμβαση αυτή δεν περιορίζεται σε διαγνωστικούς σκοπούς μιας και η συμβολή της στην θεραπεία ουρολογικών παθήσεων είναι μεγάλη. Με την ουρητηροσκόπηση θρυμματίζονται λίθοι (πέτρες) με την σύγχρονη χρήση laser, εκτέμνονται όγκοι χαμηλού ρίσκου (λήψη βιοψιών και εκτομή όγκου), και αντιμετωπίζονται άλλες παθήσεις όπως εκκολπώματα καλύκων, στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής κλπ.

Με την χρήση του εύκαμπτου ουρητηροσκοπίου διευκολύνεται πρόσβαση σε ανατομικά σημεία της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού που δεν ήταν προσβάσιμα με την χρήση του άκαμπτου. Λίθοι ή όγκοι που ανευρίσκονται σε σημεία με δύσκολη πρόσβαση όπως πχ ο κάτω κάλυκας του νεφρού πλέον μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μειώνοντας την ανάγκη δεύτερης ή και περισσοτέρων επεμβάσεων. Οι πιθανές κακώσεις του ουρητήρα και των ιστών επίσης μειώνονται σημαντικά. Οι επιπλοκές της επέμβασης είναι αιματουρία, ουρολοίμωξη (πιθανώς με πυρετό που ενδέχεται να χρειαστεί αντιβιοτική αγωγή) τραυματισμός ιστών (ουρήθρας, ουροδόχου κύστεως, ουρητήρα) και σπανιότερα κολικοί νεφρού.

Πλεονεκτήματα

  • Δεν απαιτούνται τομές για την αφαίρεση λίθων

  • Αντιμετώπιση μεγάλης γκάμας παθήσεων του ανώτερου ουροποιητικού (λίθοι, όγκοι χαμηλού ρίσκου)

  • Πρόσβαση σε δύσκολες ανατομικές περιοχές του νεφρού

  • Μεγαλύτερες πιθανότητες πλήρους κατακερματισμού του λίθου

  • Μικρότερες πιθανότητες επανεπέμβασης

  • Μείωση του ποσοστού των επιπλοκών

  • Αποφυγή μεγαλύτερων και βαρύτερων επεμβάσεων (υπό κατάλληλες προυποθέσεις)